כנס השנתי של המכון הלאומי 2017 תפריט

ההרשמה לכנס השנתי ה - 12 למדיניות הבריאות נסגרה.

ניתן יהיה להירשם במקום ביום הכנס על בסיס מקום פנוי 

בברכת כנס פורה 

מזכירות הכנס